Animals and Plants (Maqaa bineesatiif mukaa)

 Maqaa bineensa

 • 1.        Arba                                                  2.       Sattawwaa

 • 3.        Nyeenca                                           4.        Waraabessa

 • 5.        Qeerramsa                                      6.        Daraafessa

 • 7.        Gafarsa                                            8.        Gadamsa

 • 9.        Saala                                                10.       warseesa                             

 • 11.       Guggufto                                        12.       Iddi

 • 13.       Tarri                                                14.       Kuruphe

 • 15.       Abrooble                                        16.       Jaldeessa

 • 17.       Qamale                                           18.       Illeensa

 • 19.       Booyye                                           20.       Olooke

 • 21.       Dhadde                                           22.       Golja

 • 23.       Qoca                                                24.       Tuqa

 • 25.       Bofa-buuti(waan lafa)                   26.       Geedallo

 • 27.       Iyya                                                  28.       Harre-diida

 • 29.       Ama kosi                                         30.       Gargakaatto

 • 31.       Allaatti(bineensa koola)

 

Maqaa Muka

 • 1.     Qalqalcha                                                           2.     Dhaddacha                          
 • 3.     Odaa                                                                    4.     Qilxaa                                  
 • 5.     Rukeessa                                                            6.     Qaraaru
 • 7.     Burra                                                                    8.     Arooressa
 • 9.     Fulleessa                                                           10.   Aadee
 • 11.   Sisaa                                                                  12.   Garbii
 • 13.   Agaggaroo                                                        14.   Dhittacha
 • 15.   Ilqaaqammu                                                      16.   Makkanniisa
 • 17.   Abrattu                                                               18.   Ulaagaa
 • 19.   Waangaa                                                           20.   Mi’eessa
 • 21.   Ceekataa                                                           22.   Dheekka
 • 23.   Dhame                                                               24.   Qolaatii
 • 25.   Dhagamsa                                                        26.   Agarsuu
 • 27.   Lookoo                                                              28.   Waddeessa
 • 29.   Daannisa                                                           30.   Hindheessa
 • 31.   Waaccuu                                                           32.   Biiqqa
 • 33.   Cana                                                                  34.   Karraa
 • 35.   Baddana                                                           36.   Ladhana
 • 37.   Birreessa                                                          38.   Andaraka
 • 39.   Callanqaa                                                          40.   Ammeessa
 • 41.   Burquqqe                                                          42.   Bokossa
 • 43.   Gadda                                                                44.   Jirime
 • 45.   Jajjaba                                                               46.   Buutiyye  
 • 47.   Allo                                                                     48.   All-qabeessa
 • 49.   Dambii                                                               50.   Ammarreessa
 • 51.   Fonqolcha                                                        52.   Dhirrii
 • 53.   Madheera                                                         54.   Buruuri
 • 55.   Xaaxessaa                                                        56.   Ogomdii(nageellee)
 • 57.   Meexxi                                                               58.   Dakkara
 • 59.   Gudubaa                                                           60.   Ondoddee
 • 61.   Saphansa                                                         62.   Ejersa
 • 63.   Dikicha                                                              64.   Adaamma
 • 65.   Aannoo                                                             66.   Saddeeqa
 • 67.   Dhagamsa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *