List of Abba Gadaas

Provided by Did Jilo

 

 

Maqaa abbooti gadaa

        Gosa

Maqbaasa Bara
1 GADAYO GALGALO YAYA Dambitu wargusa Fullaasa 1456
2 YAYA FULELE YAYA Galantu barentu Mardiida 1464
3 JARSO BABO GANO Galantu luku Daraara 1472
4 DAWE BORBOR DAWE Dambitu wargusa Libaasa 1480
5 DIDA NAMDURI ANA Digalu emaji Sabbaaqa 1488
6 ARERO BORU BAKALCHA Dambitu obitu Moggisa 1496
7 TITILE DULACHA Sirayu kola Maakula 1504
8 LUKU JARSO BABO Galantu luku Fullaasa 1512
9 DADA IDO DADA Dambitu wargusa Mardiida 1520
10 KURA DHAALLA Digalu emmaji Daraara 1528
11 DAGALE YAAYYA Dambitu obitu Libaasa 1536
12 ASOSE TITILE DULACHA Sirayu mangusa Sabbaaqa 1544
13 BORO LUKU JARSO Galantu lukku Moggisa 1552
14 ABAY HORO Digalu daaddo Maakula 1560
15 BIDU DHAQE RASO Karayu warkurakorme Fullaasa 1568
16 HORO DULACHA Dambitu obitu Mardiida 1576
17 YAYA OLE BONAYA Digalu tiitti Daraara 1584
18 DOYO BORO LUKU Galaantu lukku Libaasa 1592
19 BACHU NADHO Baccitu saaqota Sabbaaqa 1600
20 URGUMESSA IGGU Digalu eemmaji Moggisa 1608
21 BAABBO HORO BABO Dambitu obitu Maakula 1616
22 BAABBO SIBU BEERRE Galaantu bareentu Fullaasa 1624
23 INDHAALE DOOYYO BORO Galaantu lukku Mardiida 1632
24 ACU ABBAAY Qarcabdu eebbitu Daraara 1640
25 ABU LUKKU MORMA Baccitu saaqota Libaasa 1648
26 ABBAY BABO HORO Dambitu obitu Sabbaaqa 1656
27 AALLE KURA YAAYYA Digalu tiitti Moggisa 1664
28 WAAYYU URA MALLEELE Maxxaarri meetta Maakula 1672
29 MOROWWA ABBAAY Galaantu bareentu Fullaasa 1680
30 GOBBA ALLA NURA Digalu nuurtu Mardiida 1688
31 DAAWWE GOBBO YAAYYA Qarcabdu buuyama Daraara 1696
32 JAARSO IDDO YAAYYA Siraayyu koolla Libaasa 1704
33 WALE WAACCU ROQAA Digalu udumtu Sabbaaqa 1712
34 SORA DHADDACHA ILUU Warjidda anna Moggisa 1720
35 DHADDACHA ROOBALEE Digalu eemmaji Maakula 1728
36 HALAKHE DOOYYO DOOYAA Galaantu lukku Fullaasa 1736
37 GUYYO GEEDO WALE Siraayyu koolla Mardiida 1744
38 MADHA BORU DAADAY Noonitu ammooyye Daraara 1752
39 DHADDACHA ODAA Galaantu bareentu Libaasa 1760
40 BULE DHADDACHA Digalu eemmaji Sabbaaqa 1768
41 LIIBAN WAATA NAFURI Digalu walaajji Moggisa 1776
42 WAAYYU RAALE URAA Dambitu wargussa Maakula 1784
43 BORU MADHA BORU Noonitu ammooyye Fullaasa 1792
44 UNGULE HALAKHE SADEE Galaantu bareentu Mardiida 1800
45 SAAQQO DHADDACHA Maccitu jaawwitu Daraara 1808
46 JILO NYEENCO SORAA Digalu tiitti Libaasa 1816
47 SOKORE ANNA DULLACHA Maxxaarri meetta Sabbaaqa 1824
48 MADHA BORU MADHA Noonitu ammoyye Moggisa 1832
49 LIBAN JILO ADHAA Dambitu wargussa Maakula 1840
50 JALDEESSA GUYO DABBASA Qarcabdu buuyyam Fullaasa 1848
51 DOYO JILO NYEENCOO Digalu tiitti Mardiida 1856
52 ARO ADI DOYO Digalu tiitti Daraara 1864
53 DIDA BITTAATA MAAMMO Noonitu ammoyye Libaasa 1872
54 GUYO BORU UNGULE Galaantu bareentu Sabbaaqa 1880
55 LIBAN JALDESA GUYO Qarcabdu buuyyam Moggisa 1888
56 ADI DOYO JILO Digalu tiitti Maakula 1896
57 BORU GALMA DOYO Galaantu bareentu Fullaasa 1904
58 LIBAN KUSE LIBAN Digalu daaddo Mardiida 1912
59 ARERO GEDO LIBAN Dambitu wargussa Daraara 1920
60 BULE DABBASA BULEE Digalu eemmaji Libaasa 1928
61 AAGA ADI DOOYYO Digalu tiitti Sabbaaqa 1936
62 GUYO BORU GALMA Galaantu bareentu Moggisa 1944
63 MADHA GALMA TORE Noonitu ammooyye Maakula 1952
64 JALDEESSA LIBAN Galaantu bareentu Fullaasa 1960
65 GOBBA BULE DABBASAA Digalu eemmaji Mardiida 1968
66 JILO AGA ADI Galaantu bareentu Daraara 1976
67 BORU GYO BORU Digalu tiitti Libaasa 1984
68 BORU MADHA GALMA Noonitu ammooyye Sabbaaqa 1992
69 LIBAN JALDEESSA LIBAN Galaantu bareentu Moggisa 2000
70 GUYYO GOBA BULE Digalu eemmaji Maakula 2008
71 GUYYO MURQUU Digalu tiitti Fullaasa 2016

 

 

3 thoughts on “List of Abba Gadaas

  1. 71esson Guyo Murqu amma Haphi Jarsotin dhalame jira. Haphin kun baranota aga dereja university cufa deeme jira. Garuu, sababa aadaan Borana fulaa tokko nama inteesimneen baranota sun adoo inobbasin jiddun gara aadaa Borana guddisutti dabree.
    Waan dansa nu qabsiftan Hora bula.
    Kaayoo qabna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *