Plants Names (Maqaa mukaa Muka)

                                                     Maqaa Muka

 • 1.     Qalqalcha                                                             2.     Dhaddacha                          
 • 3.     Odaa                                                                    4.     Qilxaa                                  
 • 5.     Rukeessa                                                             6.     Qaraaru
 • 7.     Burra                                                                   8.     Arooressa
 • 9.     Fulleessa                                                           10.   Aadee
 • 11.   Sisaa                                                                  12.   Garbii
 • 13.   Agaggaroo                                                         14.   Dhittacha
 • 15.   Ilqaaqammu                                                       16.   Makkanniisa
 • 17.   Abrattu                                                             18.   Ulaagaa
 • 19.   Waangaa                                                           20.   Mi’eessa
 • 21.   Ceekataa                                                           22.   Dheekka
 • 23.   Dhame                                                              24.   Qolaatii
 • 25.   Dhagamsa                                                        26.   Agarsuu
 • 27.   Lookoo                                                             28.   Waddeessa
 • 29.   Daannisa                                                          30.   Hindheessa
 • 31.   Waaccuu                                                          32.   Biiqqa
 • 33.   Cana                                                                 34.   Karraa
 • 35.   Baddana                                                           36.   Ladhana
 • 37.   Birreessa                                                          38.   Andaraka
 • 39.   Callanqaa                                                         40.   Ammeessa
 • 41.   Burquqqe                                                         42.   Bokossa
 • 43.   Gadda                                                              44.   Jirime
 • 45.   Jajjaba                                                             46.   Buutiyye  
 • 47.   Allo                                                                  48.   All-qabeessa
 • 49.   Dambii                                                             50.   Ammarreessa
 • 51.   Fonqolcha                                                       52.   Dhirrii
 • 53.   Madheera                                                        54.   Buruuri
 • 55.   Xaaxessaa                                                       56.   Ogomdii(nageellee)
 • 57.   Meexxi                                                             58.   Dakkara
 • 59.   Gudubaa                                                          60.   Ondoddee
 • 61.   Saphansa                                                         62.   Ejersa
 • 63.   Dikicha                                                             64.   Adaamma
 • 65.   Aannoo                                                             66.   Saddeeqa
 • 67.   Dhagamsa

                               Midhaan Mukaa ka nyaatan

 •  1.     Camee                                               2.     Kurtee
 • 3.     Jilboo                                                 4.     Caranaa
 • 5.     Goodarree                                         6.     Samtuu
 • 7.     Kilicuu                                               8.     Singoo
 • 9.     Aanxiyee                                          10.     Ameesa
 • 11.   Abaajilboo                                        12.     Sarkama
 • 13.   Camurjii                                           14.     Qolatii
 • 15.   Ogomdii                                           16.     Dheekaa
 • 17.   Burudoo                                          18.     Jalta’a
 • 19.   Madheera                                         20.   Arooresa
 • 21.   Dhagamsa                                        22.   Midhbura
 • 23.   Waleensuu                                       24.   Odaa
 • 25.   Dheekama                                        26.   Sililaacha
 • 27.   Mi’eesaa                                           28.   Dhangagoo
 • 29.   Roqaa                                              30.   Gatamee
 • 31.   Cophii                                              32.   Koosayyee


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *