Utuba Fina Bulti Borana (UFIBUB)

5 thoughts on “Utuba Fina Bulti Borana (UFIBUB)

  1. yaa waaqa warra dhugaan mirga ofi falmatu bira dhaabadhu.waanti an jechu barbaadu warootan baratani sadarka yakka midhaasa dhaqabdan hundinuu waan lafa boorana dhibuujira kanaaf kara barbaachisa ta,ee hundaanu akka furmaata laatan jedha.akkasumas ummata keena ka barumsa hin qabnee kanas akka damaqsitan,isaniin jedha waan hundaaf jabaadha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *